سامانه یادگیری از راه دور قلب رجایی

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

جدیدترین کارگاه ها
درباره ما
سامانه یادگیری از راه دور قلب رجائی، با هدف تسهیل ارائه کارگاه‌ها و پادکست ها راه‌اندازی شده است و امکان ثبت نام و صدور گواهی آنلاین را فراهم می‌سازد.
به دنبال کارگاه و یا پادکست با چه موضوعی هستید؟
جدیدترین کارگاه و پادکست های ضبط شده
لوگوی سامانه مجازی
ملاحظات اخلاقی پژوهش در سلول بنیادی
لوگوی سامانه مجازی
ملاحظات اخلاقی پژوهش بر جسد انسان
لوگوی سامانه مجازی
ملاحظات اخلاقی در پژوهش های رویان و جنین
لوگوی سامانه مجازی
ملاحظات اخلاقی در پژوهش های ژنتیک