سامانه یادگیری از راه دور قلب رجایی

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

جدیدترین کارگاه ها
درباره ما
سامانه یادگیری از راه دور قلب رجائی، با هدف تسهیل ارائه کارگاه‌ها و پادکست ها راه‌اندازی شده است و امکان ثبت نام و صدور گواهی آنلاین را فراهم می‌سازد.
به دنبال کارگاه و یا پادکست با چه موضوعی هستید؟
جدیدترین کارگاه و پادکست های ضبط شده
لوگوی سامانه مجازی
سلول بنیادی
لوگوی سامانه مجازی
نمونه های بزرگ
لوگوی سامانه مجازی
رویان و جنین